ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก ซี-โค่ 32 มิล

350 ฿

ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก ซี-โค่ 32 มิล


ตะปูเกลียว ซี-โค่ ยึดติดแน่นหนา เจาะง่าย รวดเร็ว แข็งแรง ทนสนิม

• เจาะง่าย
• รวดเร็ว
• แข็งแรง
• ทนสนิม

ใช้ยึดไฟเบอร์ซิเมนต์บอร์ด หนา 8-12 มม. กับโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ หนา 1.2-3.2 มม.

โดยไม่ต้องใช้สว่านไฟฟ้าเจาะนำ ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*