แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

กาวยาแนว เดพโก้  พัฒนากาวยาแนวให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญให้พร้อมอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเกิดคราบราดำ การทนทานต่อสารเคมี พร้อมคุณสมบัติทึบน้ำป้องกันคราบสกปรก