Showing 1–12 of 60 results

อุปกรณ์ในห้องน้ำ

อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ ประกอบด้วย ที่ใส่กระดาษ ที่วางสบู่ หิ้งวางของ ราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้า ตะขอแขวนผ้า ที่เสียบแปรงสีฟัน ที่กดสบู่เหลว