แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

ฝารองนั่ง PIXO

PIXO  มีโรงงานผลิต ที่ทันสมัยเป็นของตนเอง ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ทั้งระบบ และคุณภาพสินค้า ที่ได้รับรองจากสถาบันทั้งใน และ นอกประเทศ อาทิเช่น ฝารองนั่งซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบัน Sanitized และ Ciba จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และฝักบัวอาบน้ำ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรฉลากเขียว ด้านการประหยัดน้ำ เป็นรายแรกของประเทศไทย และ มอก. 1187-2542 ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรับรอง ในการจัดการที่เป็นระบบ และมาตรฐาน การรับรองในตัวสินค้าที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าสูงสุด