Showing all 4 results

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ฮิตาชิ (HITASHI) ปั๊มน้ำสมรรถนะสูง ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความต้านทานน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำมากขึ้น ปั๊มน้ำฮิตาชิทุกรุ่นได้รับการติดฉลากประสิทธิภาพในระดับ 5 และยังมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม