Showing 1–12 of 52 results

ผสานความแข็งแกร่งพร้อมสอดแทรกความสดชื่นให้พื้นภายนอก ด้วย บล็อกปลูกหญ้า เอสซีจี

ตกแต่งภูมิทัศน์และอุปกรณ์งานจัดสวน

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น ไลน์ เทิร์ฟ 24x30x8 ซม.

33 ฿39 ฿

ตกแต่งภูมิทัศน์และอุปกรณ์งานจัดสวน

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น สแควร์ เทิร์ฟ 30x30x8 ซม.

40 ฿49 ฿

ตกแต่งภูมิทัศน์และอุปกรณ์งานจัดสวน

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่นคดกริช ขนาด 11.25 x22.5 x 6 ซม.

11 ฿13 ฿