คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q : สั่งซื้อสินค้าอย่างไร
A : คุณสามารถสั่งซื้อสินค้ากับบิลดิ้ง แมททีเรียล ได้ด้วย 6 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

Q : หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก บิลดิ้ง แมททีเรียล จะต้องทำอย่างไร
A : เรามีเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า ดังนี้
1. รับเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ
2. ต้องแนบใบกำกับสินค้า เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
3. ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ใช้งานแล้วหรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
4. สินค้าลดล้างสต็อก ไม่รับเปลี่ยน/คืนทุกกรณี
5. สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนหากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน
6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าในสินค้าเป็นใบลดหนี้แทนเงินสด


Q : ต้องทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าที่ได้สั่งไปแล้ว
A : ทางเรามีนโยบายบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงท่านโดยเร็วที่สุด ดังนั้นหากคุณต้องการแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ (รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า การเปลี่ยนวิธีการจัดส่ง และการเพิ่มหรือยกเลิกรายการสินค้า) กรุณาติดต่อ Buildingmaterial Contact Center ที่หมายเลข 09-5718-9191 ภายใน 1 ชั่วโมง หลังทำการสั่งซื้อ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.


Q : หากโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินอย่างไร
A : สามารถแจ้งการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. แจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ ที่นี่
2. แจ้งการชำระเงินทางอีเมล์ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล / เลขที่ใบสั่งซื้อ, ธนาคารที่โอนเงินเข้า, ยอดเงินที่ชำระ พร้อมแนบใบสลิป(หลักฐานการโอนเงิน) ส่งมาที่อีเมล์ [email protected]
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์ 095-718-9191