แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าแจ้งการโอนเงิน ลูกค้า รอรับ วัสดุก่อสร้างที่ได้สั่งไว้ ส่งถึงที่ไซท์งานที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่ฝ่ายขายได้กำหนดไว้

  [ ไฟล์ gif,png,jpg,jpeg ไม่เกิน700kb] การแนบหลักฐานจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น]
  แจ้งการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้

  1. ผ่านหน้าเว็บแจ้งการชำระเงิน 

  2. Email: [email protected]

  3. แจ้งผ่านโทรศัพท์ 064-205-9191

  รายละเอียดที่ต้องแจ้ง

  1. ชื่อ-นามสกุล / เลขที่ใบสั่งซื้อ

  2. ธนาคารที่โอนเงินเข้า

  3. ยอดเงินที่ชำระ

   (ควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้าค่ะ)