ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน กรุณากรอกข้อมูล

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริษัท บิลดิ้ง แมททีเรียล จำกัด (BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED)

  www.buildingmaterial.co.th

  ที่อยู่ : เลขที่ 39/5 ถนนติวานนท์  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000


  E-mail : [email protected]

  เส้นทางการเดินทาง